Seminari i radionice

Seminari i radionice namenjeni licnom razvoju

Ciljevi i odluke

Ciljevi i odluke

  Pred vama su dva puta – put uspeha i put izgovora. Svako ko nema snage da krene prvim, uvek može...

Od konflikta do razumevanja

Od konflikta do razumevanja

Pred nama su dva zadatka – da uklonimo unutrašnje prepreke i ovladamo veštinama koje će našu komunikaciju učiniti kvalitetnom, ali i povećati...