GENERALNO SPREMANJE u vreme KORONE – deo 2.

Daj sebi ocenu iz svakog “predmeta” u Školi života

Sada, kada smo dali opisne ocene, prelazimo na brojčane. Ocenite svaku oblast svog života ocenom od 1 do 5. Ne budite prema sebi ni prestrogi ni previše blagi. Cilj nam nije ni da se hvalimo niti da se kudimo već da, bez preteranog emotivnog uplitanja, damo realnu procenu postojećeg stanja.

Sada kada ste ocenili svaku oblast, nacrtajte najobicniji dijagram. Na njemu neka se na horizontalnoj osi nalazi po jedna tačka za svaku oblast, a na vertikalnoj brojevi od 1 do 5. Unesite u njega svoje ocene. Potom ih povežite jednom linijom.

GENERALNO SPREMANJE u vreme KORONE - deo 2.

Kakva je vaša linija života ?

Kakvu ste liniju dobili? Blago krivudavu ili oštrih uglova? Blago krivudava linija ukazuje na uravnotežen život. Oštri uglovi ukazuju na nesrazmeru između dve oblasti života, govore nam da je jedna oblast stradala zato što smo previše pažnje poklonili nekoj drugoj. Na primer, zdravlje, emotivni odnosi ili društveni život mogu biti zanemareni zbog napredovanja u karijeri. Ili smo se zaljubili pa ni o čemu drugom ne mislimo osim o voljenoj osobi. Tačno je da se nekada dese ovakvi periodi i da oni ne znače propast, ali bi bilo poželjno da što pre uspostavimo balans. U protivnom, ako se radi o poremećaju na duge staze, on može oštetiti naše mentalno i fizičko zdravlje.

Uverena sam da svi znamo da je preduslov našeg blagostanja ravnoteža, unutrašnja i spoljašnja. Nju ili njeno odsustvo u vašem životu predstavlja dobijena krivulja. Uporedićemo je na trenutak sa EKG-om koji je većina nas bar jednom u životu radila ili bar gledala na TV-u. I većina nas zna da, ako su linije oštre i naglo menjaju amplitudu, to ukazuje na poremećaj srčanog ritma. U ovom slučaju – na poremećaj životnog ritma.

Jedino što je gore od ove „aritmije“ je ravna linija na dnu dijagrama koja ukazuje na odsustvo vitalnih znaka, sasvim izvestan put ka depresiji i svakako trenutak da se obratimo za stručnu pomoć.

Kao i obično, tajna je u ravnoteži

Nije teško zaključiti da je za jedan uravnotežen i kvalitetan život poželjno da nijedna oblast na dijagramu nema ocenu ispod srednje. Bacite pogled na dijagram i vidite koje oblasti vašeg života imaju ocenu manju od 3, jer one trenutno iziskuju najviše vaše pažnje, možda čak i hitne mere reanimacije. Kako god da izgleda vaš dijagram, nema razloga za brigu jer smo upravo uradili najvažniju stvar – postavili smo dijagnozu. Svi ostali koraci će ići lakše, a do kraja ovog priručnika sve ćemo ih preći.

postani Majstor Komunikacije