KAKO UTICATI NA DRUGE GOVOROM TELA?

Mnogo je načina da se nekome približimoi izvršimo željeni uticaj. Jedan od načina je da to činimo ne rečima već svojim telom. Da bismo u tome uspeli, pre svega je važno da naša pažnja bude na sagovorniku, njegovom emotivnom stanju i položaju tela koje ga odražava.

 

KAKO UTICATI NA DRUGE GOVOROM TELA

 

Usklađivanje govora tela

 

Kao što već znate, govor tela čini najvažniji deo komunikacije, čak 55%. On je najvažniji i  najlakši deo sinhronizovanja. Možda ćete pomisliti: „Zar drugi neće primetiti da ih oponašam?“ U stvari, neće, sem ako je kopiranje napadno. Zapamtite, pokreti moraju biti opušteni i prirodni.

 

 

Držanje. Celokupno držanje poznato je kao stav tela. On pokazuje kako se ljudi predstavljaju i dobar je indikator emocionalnog stanja. Zato ponekad upućujemo na „usvajanje držanja.“Kad uspete tačno da usvojite nečije držanje, možete steći ispravan utisak o tome kako se on ili ona oseća.

 

Pokreti. Obratite pažnju na pokrete vašeg sagovornika a potom ih pažljivo reflektujte ili se prilagodite. Ako prekrsti nogu, onda i vi to uradite; ako se osloni na veliki klavir, oslonite se i vi. Ako sedne postrance na klupi, sedite postrance; ako stavi ruke na bokove, učinite isto.

 

Naginjanje i klimanje glavom. Mnogi dobri lekari i psihoterapeuti sinhronizuju naginjanje i klimanje glavom. To govori: „Čujem te. Jasno mi je šta govoriš i saosećam s tobom.“

 

Izrazi lica. Zajedno sa naginjanjem glave i klimanjem, sinhronizovana mimika pokazuje slaganje i razumevanje. Oni dolaze prirodno. Kad vam se neko osmehne, prirodno je da uzvratite osmeh. Ovo važi i za sve ostale izraze lica - tužne, spokojne, uznemirene. Štaviše, neusaglašavanje izraza je karakteristično za ekstremno narcisoidne ličnosti i psihopate jer su oni jedini koji ne saosećaju. Da li možete, npr. zamisliti sebe sa licem koje sija od radosti dok vaš sagovornik roni suze?

 

5-mesečna obuka “MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA”


Ako želite da usavršite svoje umeće komunikacije, prijavite se za 5-mesečnu obuku+trening "MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA"