Lifecoaching

Standardni lifecoaching je pružanje pomoći pojedincu ili grupi da razvije svoje potencijale i brže i lakše dostigne svoje ciljeve.
Rezultat rada u standardnim koučing-sesijama je:
– razvijanje sopstvenih potencijala
– veći broj ostvarenih ciljeva
– promene na plićim nivoima ličnosti

Ultrakoučing
Šta je ultrakoučing?

Definicija: Ultrakoučing je pružanje pomoći pojedincu ili grupi da razvije svoje potencijale i brže i lakše dostigne svoje ciljeve, ali i da:

– razvije komunikacijske veštine
– izazove transformacije na dubljim nivoima uma

Rezultat rada u ultrakoučing-sesijama je:

– razvijanje sopstvenih potencijala
– veći broj ostvarenih ciljeva
– promene na dubljim nivoima ličnosti
– ovladavanje umećem komunikacije

Ultrakoučing je stoga ujedno i pružanje pomoći i edukacija. On predstavlja spoj standardnih koučing-tehnika i specifičnih komunikacijskih tehnika koje omogućavaju bavljenje problemima na dubljim nivoima ličnosti. Tokom sesije ultrakoučinga naporedo se koriste standardne koučing-tehnike kojima se kreira željena realnost i modelira um na površini, ali i specifične komunikacijske tehnike – tehnike mentalnog čišćenja – kada treba čistiti neželjene sadržaje na dubljim nivoima ličnosti. Tokom ovog čišćenja dolazi do trajnog skoka svesti.

Šta kad tvoje »ŠTA« nema svoje »KAKO«

Šta kad tvoje »ŠTA« nema svoje »KAKO«

Pre nego što naučimo kako da ostvarimo ciljeve, hajde da saznamo zašto nam se ponekad ne ostvaruju. Razloga je mnogo,...

Šta kad TVOJ cilj NIJE TVOJ?

Šta kad TVOJ cilj NIJE TVOJ?

Pre nego što naučimo kako da ostvarimo ciljeve, hajde da saznamo zašto nam se ponekad ne ostvaruju. Razloga je mnogo,...

CIJ ti se nije ostvario jer nije adekvatne VELIČINE

CIJ ti se nije ostvario jer nije adekvatne VELIČINE

Pre nego što naučimo kako da ostvarimo ciljeve, hajde da saznamo zašto nam se ponekad ne ostvaruju. Razloga je mnogo,...

CILJ se NE OSTVARUJE jer tvoje „ŠTA“ nema svoje „KADA“

CILJ se NE OSTVARUJE jer tvoje „ŠTA“ nema svoje „KADA“

Pre nego što naučimo kako da ostvarimo ciljeve, hajde da saznamo zašto nam se ponekad ne ostvaruju. Razloga je mnogo,...

CILJ se NIJE OSTVARIO jer nemaš jasnu sliku

CILJ se NIJE OSTVARIO jer nemaš jasnu sliku

Pre nego što naučimo kako da ostvarimo ciljeve, hajde da saznamo zašto nam se ponekad ne ostvaruju. Razloga je mnogo,...

ZAHVALJUJUĆI CILJEVIMA POSTAJEMO BOLJI LJUDI

ZAHVALJUJUĆI CILJEVIMA POSTAJEMO BOLJI LJUDI

Nežna priča o Sari Saru je život, kako sama tvrdi, prilično mazio. Sa svojih dvadeset devet nanizala je mnoštvo lepih...

NIŠTA NE DAJE TAKVU ODLUČNOST KAO JASAN CILJ

NIŠTA NE DAJE TAKVU ODLUČNOST KAO JASAN CILJ

Zašto su se Sunčici svi mešali u život? Sunčica je oduvek većini ljudi iz svog okruženja, govorila lične stvari o...

CILJEVI SU NAJBOLJI MERAČI TVOG USPEHA

CILJEVI SU NAJBOLJI MERAČI USPEHA

Iako relativno mlad, Aleksa je vlasnik veoma jake firme koja zapošljava zavidan broj ljudi. Pored njegove hrabrosti i visoke poslovne...

CILJ TI POMAŽE DA UPOZNAŠ SEBE

TVOJ CILJ TI POMAŽE DA UPOZNAŠ SEBE

Kada je došla u sesiju, Lana je smatrala da je njen glavni cilj da konačno završi fakultet i počne da...

CILJEVI TI DAJU SNAGU DA USTANEŠ I KRENEŠ DALJE

Svi problemi, pa i bolesti, samo su poštari koji nam nose poruku da se menjamo. Što je problem veći, utoliko...