Induvidualne sesije

Popust za individualne sesije

Popust za individualne sesije

Za klijente koji sebe smatraju životno ugroženima i dalje važi stalan popust od 30%. Prva sesija je, kao i do...