MLM KOUČING

MLM KOUČING predstavlja vrstu koučinga prilagođenog MREŽNOM MARKETINGU, a u cilju bržeg postizanja zacrtanih rezultata i unapređenja komunikacijskih veština.

MLM KOUČING obuhvata tri vrste aktivnosti:

  1. Individualne i grupne MLM koučing-sesije. Radi se o standardnim koučing sesijama obogaćenim instrukcijama prilagođenim principima mrežnog marketinga, a u svrhu bržeg postizanja ciljeva, eliminisanja unutrašnjih prepreka za brži napredak i unapređenja komunikacije sa potrošačima, saradnicima i sponzorima/menadžerima.
  2. Obuku za držanje MLM koučing-sesija i konsultacija u cilju unapređenja rada cele svoje grupe (mreže, strukture...).
  3. Grupnu obuku na teme koje određuju potrebe grupe.

MLM koucing

Dobrobiti poslovnog koučinga

Koje su dobrobiti od individualnih sesija? Primarna dobrobit je poboljšanje ličnih performansi svakog pojedinca a time i unapređenje poslovanja cele firme koje će neminovno rezultirati povećanjem profita. . Sekundarna dobrobit za svakog pojedinca je njegovo bolje snalaženje ne samo u poslovnom već i privatnom životu, drugim rečima, osoba diže svoju svesnost u svim sferama života. Budući da se individualne sesije rade najčešće sa rukovodećim kadrom, u praksi to znači da se takva osoba osposobljava za brže detektovanje i rešavanje problema, kvalitetniju komunikaciju, efikasnije prenošenje znanja i informacija odozgo na dole, kao i osposobljavanje osobe za prepoznavanje i slanje poruka prihvatanja i odbijanja na način koji neće oštetiti odnos sa zaposlenima već će ga unaprediti.

Kada je u pitanju grupni trening, za ozbiljniji rad neophodne su informacije o hijerarhiji, sistemu nagrađivanja, najvažnijim ciljevima i problemima u poslovanju, specifičnim razlikama između radnih mesta i ljudi, a sve sa ciljem da otkrijemo najslabije tačke, kao i najveće potrebe firme, kako bismo ih pokrili optimalnim programom obuke. Ono što je obavezan deo i osnova ovakve obuke jeste ovladavanje najvažnijim komunikacionim veštinama kao što su prisustvo, držanje pažnje, suočavanje sa drugima, delotvorno slanje komunikacije, potvrđivanje, blokiranje emocija koje oštećuju komunikaciju i sl. Svaka obuka takođe sadrži i deo koji zovemo „Pitanja i Odgovori.“ Idealno bi bilo vremenom do te mere proširiti deo „Pitanja i Odgovori“ da se trening praktično pretvori u grupni koučing tokom kojeg se na samom početku upoznajemo sa konkretnim problemima i ljudskim limitima…., a potom nalazimo načine da te prepreke prevaziđemo.

Za NAJČEŠĆE TEME idite na POSLOVNI KOUČING.

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA:

  • E-mail: oliveraptica@gmail.com
  • Telefon: +34 644 50 67 62, (+381) 63 529 788
  • Facebook: facebook.com/OliveraPtica
  • Skype: My status

Želite više?

Ako želite da steknete znanja i veštine koje će vam pomoći da živite srećniji i kvalitetniji život, ako želite da dovedete svoj život u red i imate pozitivan uticaj na svoju okolinu...
Life coach obuka i sertifikati, obuka "Majstor življenja" ili radionica "Majstor življenja":