Obuke

MLM KOUČING

MLM KOUČING predstavlja vrstu koučinga prilagođenog MREŽNOM MARKETINGU, a u cilju bržeg postizanja zacrtanih rezultata i unapređenja komunikacijskih veština...

Koučing osoba na poziciji moći

Ovaj program je namenjen POLITIČKIM i DRUGIM VOĐAMA, MENADŽERIMA, RUKOVODIOCIMA… Drugim rečima, SVIM OSOBAMA NA POZICIJI MOĆI ili ONIMA KOJI TO TEK PLANIRAJU DA POSTANU...

Poslovni koučing

MOTIVACIJA I OBUKA SARADNIKA, POSLOVNA KOMUNIKACIJA, PROCENA ZAPOSLENIH, VEŠTINA PRODAJE - neke su od najčešćih tema poslovnog koučing-a...

Rad u firmama i organizacijama

Suština rada u firmama tj. organizacijama je sledeća: Svaki pojedinac, kao i organizacija, posmatra se kao jedan jedinstven sistem, a cilj svih daljih koraka, generalno gledano, je...