Predavanje na temu: “Šta je sreća i kako je ostvariti?“

Olivera Ptica na Fakultetu ekonomskih i političkih nauka

Olivera Ptica na Fakultetu ekonomskih i političkih nauka

21.12.2010. na Fakultetu ekonomskih i političkih nauka a na poziv prof. Dr Dejana Miletića, prodekana za nastavu, finansije i medjunarodnu saradnju, održala sam predavanje na temu “ŠTA JE SREĆA I KAKO JE OSTVARITI?“ Pravo akademsko okruženje, koje je svojim prisustvom u svakom pogledu ukrasio dekan prof. Dr. Dragan Vučinić.

“Za većinu ljudi, sreća je ostvarenje želja, osećaj koji nas preplavi svaki put kada prevaziđemo prepreku koja stoji između nas i našeg sna. Zato su za sreću najvažnije dve veštine – postavljanja ciljeva i prevazilaženja prepreka, pogotovo onih unutrašnjih – ograničavajućih verovanja, strahova, zabluda, stida, griže savesti… Postoji i drugi način da realizujemo optimalni scenario sopstvenog života – da njegovo kreiranje poverimo Univerzumu…“