Psihoterapija – lifecoaching – ultrakoučing

Psihoterapija, lifecouching, ultrakoučing

Zašto u sesijama ultrakoučinga klijent NAPREDUJE BRŽE nego u ostalim?

Sesije ultrakoučinga daju daleko brže rezultate zahvaljujući FORMULI "3 u 1".

LIFE COACHING + MENTALNO ČIŠĆENJE + EDUKACIJA

Kada imamo cilj koji želimo da ostvarimo i osobinu koju želimo da razvijemo, idemo na LIFECOACHING.

Kada imamo neki problem ili jak emotivni naboj kojeg želimo da se oslobodimo, pomoći će nam PSIHOTERAPIJA.

Kada želimo da naučimo da se lakše snalazimo u svakodnevnim životnim situacijama, pohađamo raznovrsne EDUKACIJE.

Kada želimo da postignemo SVA TRI, uzimamo sesije ultrakoučinga.

Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija pomaže osobi da reši probleme I oslobodi se emotivnog naboja.
Psihoterapeut je više usmeren na oslobađanje emotivnog naboja i rešavanje problema, dok je standardni koučing više orijentisan ka ciljevima. Takođe, obuka za bilo koji psihoterapeutski pravac obično traje najmanje 3 godine, dok sa standardnim koučingom to najčešće nije slučaj. Osim toga, da bi neko postao psihoterapeut neophodno je da pre toga završi psihologiju, medicinu ili eventualno neki drugi fakultet humanističkih nauka, dok za lajfkouča to nije preduslov. Kako god, budući da je psihoterapija starija od koučinga, utoliko je i njeno mesto jasnije u lepezi pomagačkih profesija, dok koučing to tek treba da zasluži.

Lifecoaching

Šta je lifecoaching?

Definicija: Standardni lifecoaching je pružanje pomoći pojedincu ili grupi da razvije svoje potencijale i brže i lakše dostigne svoje ciljeve.
Rezultat rada u standardnim koučing-sesijama je:
- razvijanje sopstvenih potencijala
- veći broj ostvarenih ciljeva
- promene na plićim nivoima ličnosti

Ultrakoučing

Šta je ultrakoučing?

Definicija: Ultrakoučing je pružanje pomoći pojedincu ili grupi da razvije svoje potencijale i brže i lakše dostigne svoje ciljeve, ali i da:

- razvije komunikacijske veštine
- izazove transformacije na dubljim nivoima uma

Rezultat rada u ultrakoučing-sesijama je:

- razvijanje sopstvenih potencijala
- veći broj ostvarenih ciljeva
- promene na dubljim nivoima ličnosti
- ovladavanje umećem komunikacije

Ultrakoučing je stoga ujedno i pružanje pomoći i edukacija. On predstavlja spoj standardnih koučing-tehnika i specifičnih komunikacijskih tehnika koje omogućavaju bavljenje problemima na dubljim nivoima ličnosti. Tokom sesije ultrakoučinga naporedo se koriste standardne koučing-tehnike kojima se kreira željena realnost i modelira um na površini, ali i specifične komunikacijske tehnike – tehnike mentalnog čišćenja - kada treba čistiti neželjene sadržaje na dubljim nivoima ličnosti. Tokom ovog čišćenja dolazi do trajnog skoka svesti.

Želite više?

Ako želite da steknete znanja i veštine koje će vam pomoći da živite srećniji i kvalitetniji život, ako želite da dovedete svoj život u red i imate pozitivan uticaj na svoju okolinu...