Radionica NAUČI DA KAŽEŠ “NE“!

BESPLATAN RAD U GRUPI LIČNOG RAZVOJA

nauci-da-kazes-ne

Dragi i poštovani,

Sa velikom radošću vas obaveštavamo da u PETAK, 16.09.2016. u 18:00 počinjemo sa radom u GRUPAMA LIČNOG RAZVOJA koji je ovog puta BESPLATAN!!!

GRUPE LIČNOG RAZVOJA se okupljaju jednom mesečno. Rad u grupi se sastoji iz dva dela: EDUKACIJA i GRUPNA SESIJA. Svakog meseca se radi na drugoj temi. Tema za ovaj mesec je NAUČI DA KAŽEŠ „NE“! (Postavljanje i poštovanje granica u ličnom i profesionalnom životu).

Naš rad se sastoji iz dva dela:

– 30-min PREDAVANJE na temu meseca                                                                                              – 90-min GRUPNA SESIJA na istu temu

(+ 45-min GRUPNA SUPERVIZIJA za trenere ULTRA KOUČINGA / DUBINSKOG KOUČINGA)

NAČIN RADA:

Rad u grupi ličnog razvoja sastoji se od 2 osnovna dela: mini-predavanje + grupna sesija.

Grupne sesije imaju ciljeve identične individualnim. Razlika je u tome što je u njima klijent u interakciji ne samo sa trenerom već i sa ostalim članovima grupe. Ova vrsta rada obezbeđuje klijentu više saosećanja, podrške i prilike za usavršavanje sopstvene komunikacije.

Svi učesnici grupnih sesija obavezni su da potpišu ETIČKI KODEKS koji njihovo ponašanje u grupi stavlja u etičke okvire (kodeks čuvanja tajne, međusobnog poštovanja i uvažavanja različitosti, pristupanja bez osude i okrivljivanja i sl.) i da se istog pridržavaju. U protivnom, trener ima pravo da ih privremeno ili trajno udalji iz grupe.

Ovaj događaj održaće se u PETAK, 16.09.2016. u 18:00 u Školi ličnog razvoja “Gnezdo”.

MESTO ODRŽAVANJA: Požeška 19, stan na spratu iznad perionice.

INFORMACIJE I PRIJAVE: mejlom ili sms-om na 063 529 788 najkasnije 24 sata pre početka, uz OBAVEZNO DOSTAVLJANJE broja mobilnog (kako bismo vas blagovremeno obavestili sms-om o eventualnim izmenama).

Dobrodošli!