Sesije

Koucing Sesije

Sesije ultrakoučinga - Šta radimo u sesijama?

Želite da ostvarite neki važan cilj ali je između vas i njega naizgled nepremostiva prepreka? Ili imate problem sa kojim mesecima, možda i godinama izbegavate da se suočite? Sesije ultrakoučinga će vam pružiti pomoć za ostvarenje ciljeva i rešavanje problema. Ultrakoučing terapija predstavlja metod BRZE PROMENE a tajna ovog brzog napretka posledica je korišćenja standardnog coaching-a, tehnika mentalnog čišćenja i edukativnog fidbeka. Ono će vam pružiti i dragocena znanja i veštine koje će vas učiniti pravim majstorom življenja, ali i majstorom komunikacije (a koja su preuzeta sa obuka MAJSTOR ŽIVLJENJA i MAJSTOR KOMUNIKACIJE).

Najčešće teme kojima se bavimo:

Lično i profesionalno napredovanje, prevazilaženje konflikata i unapređenje odnosa sa okruženjem, oslobađanje od stresa, poboljšanje koncentracije, čišćenje trauma, rasterećenje od nagomilanog emotivnog bola … ili jednostavno, vođenje srećnijeg i kvalitetnijeg života.

PSIHOTERAPIJA je namenjena osobama koje žele da reše svoje probleme i postignu značajne unutrašnje transformacije.
LIFE COACHING je namenjen osobama koji žele da ostvare svoje ciljeve.
ULTRAKOUČING je namenjen osobama koje žele i jedno i drugo.

ULTRAKOUČING je metod koji predstavlja kombinaciju standardnih koučing-tehnika i tehnika mentalnog čišćenja, obogaćenih snažnim edukativnim fidbekovima koji će vas učiniti pravim majstorom življenja i majstorom komunikacije.

Ako želite da saznate više o razlici između psihoterapije, lifecoaching-a i ultrakoučinga, posetite stranicu Psihoterapija-lifecoaching-ultrakoučing".

Razlika između standardnog koučinga i ultrakoučinga:

Rezultat rada u standardnim koučing-sesijama je:

  • razvijanje sopstvenih potencijala
  • veći broj ostvarenih ciljeva

Rezultat rada u sesijama ultrakoučinga je:

  • razvijanje sopstvenih potencijala
  • veći broj ostvarenih ciljeva

ali i:

  • dublje unutrašnje transformacije
  • značajno poboljšanje životnih i komunikacijskih veštine

Pogledajte detaljnije:


Želite više?

Ako želite da steknete znanja i veštine koje će vam pomoći da živite srećniji i kvalitetniji život, ako želite da dovedete svoj život u red i imate pozitivan uticaj na svoju okolinu...